Čištění stokové sítě

Renomované firmy pomůžou s čištěním kanalizace i obcím. Používá se výkonnější technika, jejíž výhodou je, že lze nejen usazeniny čistit, ale současně vyplavené usazeniny bez nutnosti ručního vybírání rovnou odsávat do cisteren a odvážet k likvidaci. Tím se celý proces zrychluje, což má v obcích při haváriích podobného druhu velice zásadní význam.

Odvoz a likvidace odpadů

Tam, kde domácnosti, nebo i menší firmy nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť, je třeba odpady pravidelně odvážet. Lze smluvit pravidelné vyvážení, nebo jednotlivě objednávat podle potřeby. V tom případě je nutno si pečlivě hlídat naplněnost jímek odpadu. Pro větší objekty lze dodat a namontovat například odlučovače tuku a čistírny odpadních vod. Firmy rovněž provádí laboratorní rozbor vzorků odpadů, tam kde je to potřebné. Při vyvážení odpadu je samozřejmostí dodání potvrzení o ekologické likvidaci odpadu, je možné při pravidelném svozu objednat i vedení evidence likvidovaných odpadů.

Pro ten nejlepší stav

Je pro vás důležité, jak vše ve vašem obydlí pracuje? Potřebujete například zajistit plynulý chod vaší Kanalizace ? Jestliže ano, pak je dobré využít naše služby, díky kterým si budete moci užít všech možností, které vám u nás nabízíme. Je to jistota toho, že váš odpad bude pracovat přesně tak, jak by měl, a to za pomocí naší údržby, kterou vám můžeme poskytnout. Stačí proto jediné, a to, abyste využili naši nabídku a vybrali si úkon, který máme vaší kanalizaci provést.

Je to vše na vás

Protože se již velice dlouho staráme o to, abychom lidem mohli nabízet ty nejlepší služby, můžete se i vy těšit na to, že vám dáme opravdu to nejlepší. Jistota těch nejlepších technik, kterými se o vše, co je důležité, kvalitně postaráme, a proto stačí, abyste využili našich služeb.