Euforie bez návykovosti

Slangový název pro skupinu látek na bázi nitritů je poppers . Říká vám to něco? Jde o složky přípravků na čištění kůže nebo údržbu videohlav. Ovšem také je najdeme v některých osvěžovačích vzduchu. Tyto látky dokážou navodit pocit vzrušení a euforie. Proto se někdy používají i jako pokojová aromata. Výhodou je jejich nenávykovost a okamžitý efekt. Ten je způsoben relaxací hladké svaloviny a roztažením cév.

Větší prokrvení mozku

Při inhalaci poppers je mozek více prokrven a okysličen. Člověk daleko více a intenzivněji vnímá veškeré prožitky. I sexuální vzrušení je vyšší. Krátkodobé umocnění vzrušení a radostných pocitů je velmi vyhledávaný efekt. Ovšem při použití je třeba být na pozoru a dbát na bezpečnost. Jde například o hořlaviny.