Zbavit se ho, když je nemocné?

Jsou lidé, kteří svoje zvíře mají rádi, ale jen do té doby, dokud neonemocní. Potom je jim už na obtíž, vyhodí jej na ulici, v lepším případě donesou na jakoukoliv veterinu s přáním o provedení eutanázie. Je to však hluboce nemorální, neboť eutanázie by se měla provádět jen tehdy, není-li již naděje na záchranu zvířete.

Je jim líto peněz?

Stávají se případy, že lidé nemocné zvíře ponechají svému osudu a léčit jej nechtějí. Je to proto, že je jim líto peněz nebo opravdu nemají finance na jeho léčbu? Těžko tomu lze uvěřit, pokud mají zvíře jen jedno. Jednání takových lidí se dá jen těžko vysvětlit, když hlavně na veterině Praha vidí lékaři spoustu zodpovědných chovatelů, kteří by pro záchranu svého zvířete udělali cokoliv.